Neden hukuki istihbarat hizmetine ihtiyacın var?

Neden hukuki istihbarat hizmetine ihtiyacın var?

Çünkü,;her ne saikle olursa olsun bilgiye ulaşmak isterken, suç işleyebilirsin. Özel hayatı ihlal edebilir veya kanunun yasakladığı bir alana teğet geçebilirsin. Bir davan için veya hukuki bir işlem için yahut da herhangi bir nedenle, bir bilgi elde etmeye çalışırken, mayınlı arazide dolaşırsın. Bu arazide dolaşırken, hukuki bir kazaya uğramamak için, hukuki korumaya ihtiyacın olacaktır. Ayrıca, elde edilen bilginin, ulaşılmak istenen amaca göre analiz edilmesi ve ulaşılmak istenen amaca giden yolda, doğru şekilde ve zamanında kullanılması gerekir. Bu konuda tecrübeli bir ekibin desteğine ihtiyacın olacak. Hukuki istihbarat hizmetinin, avukatlık ya da dedektiflik hizmetinden farklı ve ayrı olduğunu anladığında, hukuki istihbarat hizmetine neden ihtiyacın olduğunu da anlayacaksın. Hukuki istihbarat hizmeti, bir lüks değil, zorunluluktur. Haklı olduğunu halde, davasını kaybeden kişiler, davalarını neden kaybettiklerini bir daha düşünmelidirler. Kaybedilen bu tip davaların nedeni avukat veya hâkim ya da tüm yargı organı mıdır? Yoksa haklılığı ortaya koyan delillerin/bilgilerin, doğru analiz edilmeyerek ve zamanında kullanılmayarak, işe yaramaz hale getirilmesi ile davanın yanlış bitmesine sebebiyet verilmesi midir?